Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Klimatet

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och intresset för den växer ständigt.

Kalmar kommun - fossilbränslefritt 2030

År 2030 ska Kalmar kommun som geografiskt område vara helt fossilbränslefritt.

Klimat och klimatpåverkan

Klimat är trender i vädret under en längre period. Vår livsstil påverkar klimatet.