Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Klimatet

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och intresset för den växer ständigt.

Kalmar kommun - fossilbränslefritt 2030

År 2030 ska Kalmar kommun som geografiskt område vara helt fossilbränslefritt.

Klimat och klimatpåverkan

Klimat är trender i vädret under en längre period. Vår livsstil påverkar klimatet.