Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Nybyggnation

Genom att tänka igenom hur du bygger ditt nya hus kan du spara mycket energi.

Att tänka på vid nybyggnation

Uppvärmningen är traditionellt det som kräver mest energi i ett småhus, så planera noga.

Energiprestandakrav

I byggreglerna ställs krav på att byggnaden inte får använda för mycket energi.

Lågenergihus

Passivhus, plusenergihus och nollenergihus är alla lågenergihus med extra höga krav.