Nybyggnation

Genom att tänka igenom hur du bygger ditt nya hus kan du spara mycket energi.

Att tänka på vid nybyggnation

Uppvärmningen är traditionellt det som kräver mest energi i ett småhus, så planera noga.

Energiprestandakrav

I byggreglerna ställs krav på att byggnaden inte får använda för mycket energi.

Lågenergihus

Passivhus, plusenergihus och nollenergihus är alla lågenergihus med extra höga krav.