Frånluftvärmepump

En frånluftsvärmepump tar tillvara på värme i inomhusluften som annars ventileras ut.

En förutsättning är att huset har samlade ventilationskanaler och fläktdriven ventilation.

För att kunna tillvarata värmeenergin i inomhusluften måste huset vara ventilerat med ett fläktsystem. Så kallad självdragsventilation måste kompletteras med ett funktionsdugligt ventilationssystem. En frånluftvärmepump ökar ventilation av huset vilket ofta minskar eventuella problem med mögel, fukt och radongas.

Största besparingen gör man om man använder den utvunna värmen för både varmvatten och radiatorvatten. Sådana värmepumpar finns sammanbyggda i en enhet.

Systembeskrivning

En frånluftsvärmepump hämtar sin energi från husets förbrukade luft, det vill säga den ventilationsluft som transporteras från olika rum i huset via ett kanalsystem. Då luften har passerat värmepumpen finns högteknologiska inverservärmepumpar som kan sänka lufttemperaturen ned till -15°C.

Fördelar

  • Komplett aggregat som ger värme, varmvatten, ventilation samt återvinning.
  • Återbetalningstiden jämfört med aggregat som ger samma funktioner utan återvinning är mycket kort.
  • Vanligaste typen av värmeapparat i nybyggnation. Enkel installation under förutsättning att kanalsystem finns eller ska monteras (det senaste är alltid fallet i nybyggnation).
  • Betydligt lägre total installationskostnad jämfört med exempelvis bergvärmepump eller ytjordvärmepump.

Nackdelar

I hus med en hög energiförbrukning får man en lägre energibesparing än med exempelvis bergvärme, jordvärme, och liknande. Dock kan man med en inverter frånluftsvärmepump i många fall få en likartad besparing.
I äldre hus som saknar kanalsystem för frånluft behöver man bygga nya sådana vilket ofta innebär ett omfattande ingrepp.

Viktigt

Ventilationsinjusteringen måste utföras på korrekt sätt. I annat fall äventyras värmepumpens funktion, alternativt får du en onödigt hög energiförbrukning. Av samma anledning måste värmepumpens inbyggda luftfilter rengöras regelbundet.

Allmänt

Har varit den klart dominerande typen av värmeapparat i nybyggnation sedan början på 80-talet.

Kostnad

Cirka 60 000-100 000 kronor (om ventilationskanaler finns.)

Fler sidor inom värmepumpar

Luft/luft värmepump

En luft/luftvärmepump hämtar värme från utomhusluften och överför till den cirkulerande inomhusluften.

Luft/Vatten värmepump

Luft-vattenvärmepumpar hämtar värme till husets vattenburna system från utomhusluften.

Bergvärmepump

Bergvärme är en trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik.

Jordvärmepump

För hus med hög energiförbrukning är jordvärmepump ett alternativ.

Sjövärmepump

En vattenvärmepump hämtar sin energi från till exempel en sjö, vattendrag eller grundvattnet.

Allmänt om värmepumpar

Värmepumpar är mycket bekväma att använda då de inte kräver mycket underhåll.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 14 september 2020