Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Luft/luft värmepump

En luft/luftvärmepump har en utomhusdel och en inomhusdel. Den hämtar värme från utomhusluften och överför till den cirkulerande inomhusluften.

Tekniken passar bra för direktvärmda småhus där den kan bidra med 35-70% av husets värmebehov beroende på förutsättningar och planlösning.. För att montera en luft/luft-värmepump krävs att den som installerar är F-gas certifierad.

Fördelar

 • Kräver inget vattenburet radiatorsystem.
 • Installation kräver i regel inget stort ingrepp.
 • Dess funktion är reversibel - det vill säga, den har möjlighet att producera kyla på sommaren.
 • Kan användas som avfuktare.
 • Bra livslängd vid korrekt installation.
 • Låg totalkostnad.

Nackdelar

 • Kräver öppen planlösning. Ej lämplig för byggnader med många tillslutna rum.
 • Byggnaden tillförs inte utomhusluft vilket innebär att ventilation måste ske på annat sätt, till exempel med separat ventilationsvärmeväxlare eller självdrag.
 • Kan ej producera varmvatten.
 • Årsvärmefaktorn blir lägre än exempelvis berg- och ytjordvärme.
 • Vid riktigt kalla temperaturer sjunker effektiviteten och förmågan att producera värme.
 • Det finns luft/luftvärmepumpar på marknaden som inte klarar svenskt klimat.


Allmänt

På grund av stort intresse för den här typen av värmepumpar har det importerats många olika märken till marknaden. En del av dessa märken och modeller är inte avsedda för de kalla och fuktiga vintrar som vi har och klarar därför inte att fungera klanderfritt på vintern. Resultatet av dessa värmepumpar blir utebliven besparing och dyra reparationer.
Att montera denna typ av värmepump själv är ett lagbrott.
Vanligaste köldmedia idag är R 410a.

Kostnad

Cirka 20 000-40 000 kronor.

Fler sidor inom värmepumpar

Luft/Vatten värmepump

Luft-vattenvärmepumpar hämtar värme till husets vattenburna system från utomhusluften.

Bergvärmepump

Bergvärme är en trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik.

Frånluftvärmepump

En frånluftsvärmepump tar tillvara på värme i inomhusluften som annars ventileras ut.

Jordvärmepump

För hus med hög energiförbrukning är jordvärmepump ett alternativ.

Sjövärmepump

En vattenvärmepump hämtar sin energi från till exempel en sjö, vattendrag eller grundvattnet.

Allmänt om värmepumpar

Värmepumpar är mycket bekväma att använda då de inte kräver mycket underhåll.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 14 september 2020