Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige då den står för drygt hälften av all uppvärmning.

Fler sidor inom uppvärmning

Värmepanna

En värmepanna är kopplad till ett vattenburet system och använder el, pellets, olja, ved eller gas som värmekälla.

Värmepumpar

Värmepumpar använder energi från omgivningen och tillför denna till husets värmesystem.

Publicerad: 14 september 2020