Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmarenergi.se/el/

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Elnät

Kalmar Energi ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort