Luft/Vatten värmepump

En luft-vattenvärmepump värmer med hjälp av utomhusluften.

Systembeskrivning

Luft-vattenvärmepumpar hämtar värme från utomhusluften genom en utomhusdel och överför det till värmepumpens innerdel som värmer husets vattenburna radiator- och tappvarmvattensystem.

Fördelar

  • Energikällan (luft) finns alltid i tillräcklig mängd och kvalité även på den minsta tomt.
  • Oftast lägre totalkostnad än exempelvis bergvärme och ytjordvärmepump.
  • Fördel vid poolvärmning på höst, vår och sommar.
  • Kräver lite jobb under drift vilket gör den till ett bra alternativ till pellets/ved.

Nackdelar

  • Verkningsgraden blir sämre när utetemperaturen sjunker.
  • Ofta körs radiatorvatten ut ur huset till värmepumpen vilket kan vara ett problem vid låga temperaturer.
  • Det finns värmepumpar på marknaden som inte klarar svenskt klimat.

Kostnad

80 000 -125 000 kronor.

Fler sidor inom värmepumpar

Luft/luft värmepump

En luft/luftvärmepump hämtar värme från utomhusluften och överför till den cirkulerande inomhusluften.

Bergvärmepump

Bergvärme är en trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik.

Frånluftvärmepump

En frånluftsvärmepump tar tillvara på värme i inomhusluften som annars ventileras ut.

Jordvärmepump

För hus med hög energiförbrukning är jordvärmepump ett alternativ.

Sjövärmepump

En vattenvärmepump hämtar sin energi från till exempel en sjö, vattendrag eller grundvattnet.

Allmänt om värmepumpar

Värmepumpar är mycket bekväma att använda då de inte kräver mycket underhåll.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 14 september 2020