Byggherre

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun eller en annan myndighet. Byggherren har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs.

För åtgärder som kräver lov eller anmälan ansvarar byggherren bland annat för att:

  • åtgärden inte påbörjas förrän lov har beviljats eller anmälan har gjorts,
  • byggnationen inte påbörjas innan startbesked finns,
  • åtgärden uppfyller bygglovsbeslutet och de krav som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen,
  • åtgärden inte tas i bruk innan slutbesked finns.

Fler sidor inom ordlista

Areor

Här har vi försökt förklara skillnaden på de olika areorna och hur man räknar ut dessa.

Kontrollansvarig

I större och/eller mer avancerade byggprojekt krävs alltid en certifierad kontrollansvarig.

Publicerad: 11 oktober 2022