Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Hämta utdrag ur baskartan

Här kan du själv plocka ut ett kartutdrag ur vår kartdatabas.

Fler sidor inom kartor för bygglov

Beställa nybyggnadskarta

E-formulär för beställning av nybyggnadskarta

Senast uppdaterad: 11 maj 2023
Publicerad: 9 september 2019