Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Hämta utdrag ur baskartan

Här kan du själv plocka ut ett kartutdrag ur vår kartdatabas.

Fler sidor inom kartor för bygglov

Beställa nybyggnadskarta

E-formulär för beställning av nybyggnadskarta

Situationsplan

När en eller flera byggnader ritas in på en baskarta eller nybyggnadskarta kallas den istället för situationsplan.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2019
Publicerad: 9 september 2019