Hämta utdrag ur baskartan

Här kan du själv plocka ut ett kartutdrag ur vår kartdatabas.

Fler sidor inom kartor för bygglov

Beställa nybyggnadskarta

E-formulär för beställning av nybyggnadskarta

Situationsplan

När en eller flera byggnader ritas in på en baskarta eller nybyggnadskarta kallas den istället för situationsplan.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2019
Publicerad: 9 september 2019