Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Hämta utdrag ur baskartan

Här kan du själv plocka ut ett kartutdrag ur vår kartdatabas.

Fler sidor inom kartor för bygglov

Beställa nybyggnadskarta

E-formulär för beställning av nybyggnadskarta

Situationsplan

När en eller flera byggnader ritas in på en baskarta eller nybyggnadskarta kallas den istället för situationsplan.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2019
Publicerad: 9 september 2019