Beställa nybyggnadskarta

På en nybyggnadskarta är alla linjer och gränser exakt inmätta av en mätningstekniker som varit ute på plats. Höjdkurvor finns på kartbilden. Den här kartan behöver du när det är dags för nybyggnation eller stora tillbyggnader.

Situationsplan

När en eller flera byggnader ritas in på en baskarta eller nybyggnadskarta kallas den istället för situationsplan. Det finns inget krav på att en fackman ska rita situationsplanen så länge den är korrekt utformad.

Fler sidor inom kartor för bygglov

Hämta utdrag ur baskartan

Kartutdraget kan användas till situationsplan för enklare tillstånds- och bygglovsärenden.

Senast uppdaterad: 2 januari 2024
Publicerad: 10 september 2019