Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 7 februari skärps restriktionerna ytterligare

Beställa nybyggnadskarta

Obs! Under semesterperioden juni-augusti kan det ta upp till 5 veckor att få din nybyggnadskarta. Tänk därför på att beställa den i god tid.

På en nybyggnadskarta är alla linjer och gränser exakt inmätta av en mätningstekniker som varit ute på plats. Höjdkurvor finns på kartbilden. Den här kartan behöver du när det är dags för nybyggnation eller stora tillbyggnader.

Nybyggnadskarta krävs också om byggnaden ska placeras närmare tomtgräns än 1,0 meter eller nära vattenlinjen. Du köper nybyggnadskartan via formuläret nedan. Kostnaden beror på områdets storlek, format och den taxa som samhällsbyggnadsnämnden har fastställt.

Exempel: Nybyggnadskarta för enbostadshus, under 1 500 kvm: 7095 kr (Gällande pris 2020).

Här kan du beställa en nybyggnadskarta.
Typ av karta * (obligatorisk)
Typ av karta


Bygglovsansökan kommer att avse * (obligatorisk)
Bygglovsansökan kommer att avse


Byggnadens art * (obligatorisk)
Byggnadens artKommunalt VA (anges endast om beställningen gäller nybyggnadskarta)
Kommunalt VA (anges endast om beställningen gäller nybyggnadskarta)


Kartan ska levereras i * (obligatorisk)
Kartan ska levereras i


Situationsplan

När en eller flera byggnader ritas in på en baskarta eller nybyggnadskarta kallas den istället för situationsplan. Det finns inget krav på att en fackman ska rita situationsplanen så länge den är korrekt utformad.

Fler sidor inom kartor för bygglov

Hämta utdrag ur baskartan

Kartutdraget kan användas till situationsplan för enklare tillstånds- och bygglovsärenden.

Situationsplan

När en eller flera byggnader ritas in på en baskarta eller nybyggnadskarta kallas den istället för situationsplan.

Senast uppdaterad: 23 juni 2020
Publicerad: 10 september 2019