Beställa nybyggnadskarta

Viktigt att veta

Under veckorna 29-32 har vi längre leveranstider för nybyggnadskartor. Det kan då ta fyra till fem veckor att få din karta så tänk på att beställa den i god tid.

På en nybyggnadskarta är alla linjer och gränser exakt inmätta av en mätningstekniker som varit ute på plats. Höjdkurvor finns på kartbilden. Den här kartan behöver du när det är dags för nybyggnation eller stora tillbyggnader.

Situationsplan

När en eller flera byggnader ritas in på en baskarta eller nybyggnadskarta kallas den istället för situationsplan. Det finns inget krav på att en fackman ska rita situationsplanen så länge den är korrekt utformad.

Fler sidor inom kartor för bygglov

Hämta utdrag ur baskartan

Kartutdraget kan användas till situationsplan för enklare tillstånds- och bygglovsärenden.

Senast uppdaterad: 26 april 2021
Publicerad: 10 september 2019