Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan dig som är ung och har begått ett brott och dig som har drabbats av brottet.

Vem riktar sig medling till?

Du som begått ett brott och är mellan 12 och 21 år. För ungdomar under 15 år hålls medlingen av polis och socialtjänst tillsammans.

Hur går ett medlingsmöte till?

Före medlingsmötet hålls förmöte enskilt med respektive part. Detta för att utreda vad var och en har för förväntningar på medlingsmötet och för att slippa eventuella överraskningar vid ett kommande möte.

Medlingsmötet sker på neutral plats med en neutral medlare. Medlingsmötet ger båda parter möjlighet att få prata igenom det som hänt. Du som begått brottet får möjlighet att ta ansvar för det du gjort och får tillfälle att be om ursäkt för den skada som du har orsakat. Du som utsatts för brottet får berätta för gärningsmannen vilka konsekvenser brottet fått och om det går att gottgöra på något sätt.

Vilka håller i mötet?

Medlingsverksamheten bedrivs av socialtjänsten med ett nära samarbete med polis och åklagare.

Kontakt

Fler sidor inom stöd till barn och unga

Barn i missbrukarmiljö

För dig som lever eller har levt i en familj där någon dricker för mycket eller använder andra droger

Digital ungdomsmottagning

Genom vår digitala ungdomsmottagning kan du besöka oss oavsett var du befinner dig.

Hjälp till dig som är ung

Olika problem eller funderingar du kan ha som ung

Så funkar Soc

Soc kan ge stöd och hjälp till dig som är ung och inte har det bra

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 9 september 2019
Publicerad: 12 juni 2017