Tidigare kallelser, handlingar och protokoll kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet liksom över de kommunala bolagen och kommunalförbunden.

Protokoll, kallelser och handlingar 2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2019
Kallelser 2019

Protokoll, kallelser och handlingar 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2018
Kallelser 2018

Protokoll, kallelser och handlingar 2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Kallelse-KS-170905.pdföppnas i nytt fönster 171.9 kB 2017-08-31 13.56
Kallelse-handlingar-KS-170905.pdföppnas i nytt fönster 62.9 MB 2017-09-14 14.32
01-Redovisning-SN.PDFöppnas i nytt fönster 118 kB 2017-08-31 13.43
03-Klimatkompensation-resor.pdföppnas i nytt fönster 109.1 kB 2017-08-31 13.43
04_Revidering-Pensionspolicy.PDFöppnas i nytt fönster 411.1 kB 2017-08-31 13.43
05-Granskning-investeringsprocessen.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2017-08-31 13.43
06-Ekonomirapport-efter-juni.pdföppnas i nytt fönster 120.1 kB 2017-08-31 13.43
07-KS-ekonomiska-uppföljning-efter-juni.pdföppnas i nytt fönster 122.6 kB 2017-08-31 13.43
08-Trygghets-och-larmcentral.pdföppnas i nytt fönster 143.5 kB 2017-08-31 14.33
09-Handlingsplan-ANDT-Kalmarlan.pdföppnas i nytt fönster 4.4 MB 2017-08-31 13.43
10-Tillagg-social-reglemente-ecigaretter.pdföppnas i nytt fönster 202 kB 2017-08-31 13.43
11-Avgifter-ecigaretter.pdföppnas i nytt fönster 295.6 kB 2017-08-31 13.43
12-Overenskommelse-samverkan-utskrivning-slutenvard.pdföppnas i nytt fönster 956.8 kB 2017-08-31 13.43
13-Avgift-transport-avliden.PDFöppnas i nytt fönster 607.5 kB 2017-08-31 13.43
14-Forsaljning-Djurangen-Peab.pdföppnas i nytt fönster 239.5 kB 2017-08-31 14.34
15-Indelning-valkretsar-valdistrikt.pdföppnas i nytt fönster 11 MB 2017-08-31 13.43
16-Permutation-samfonden-lantmannaskolor.pdföppnas i nytt fönster 13.7 MB 2017-08-31 13.43
17-Motion-FIFA-konstgraset.pdföppnas i nytt fönster 621.1 kB 2017-08-31 14.34
18-Motion-CHS-omlokalisera.pdföppnas i nytt fönster 234.9 kB 2017-08-31 14.34
19-Motion-aldreboenden_konkurrera-livskvalitet.pdföppnas i nytt fönster 744.3 kB 2017-08-31 13.43
20-Motion-M-beslutsrutiner-uppforande-aldreboenden.pdföppnas i nytt fönster 512.9 kB 2017-08-31 13.43
21-Motion-M-motprestation-forsorjningsstod.pdföppnas i nytt fönster 909.8 kB 2017-08-31 13.43
22-Motion-L-japanska-toaletter.pdföppnas i nytt fönster 392.2 kB 2017-08-31 13.43
23-Motion-MP-skyltning-elbilsplatser.PDFöppnas i nytt fönster 1 MB 2017-08-31 13.43
24-Motion-MP-elkvot-laddgaranti.PDFöppnas i nytt fönster 1016.5 kB 2017-08-31 13.43
25-Motion-MP-tillsatt-tjansteperson.pdföppnas i nytt fönster 444.6 kB 2017-08-31 13.43
26-Motion-lonevaxla-pension-.pdföppnas i nytt fönster 195.3 kB 2017-08-31 13.43
27-Medborgarforslag-MHFA.pdföppnas i nytt fönster 619.4 kB 2017-08-31 13.43
28-Medborgarforslag-ge-romerna-plats.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2017-08-31 13.43
29-Medborgarforslag-samhallsplikt.pdföppnas i nytt fönster 617.1 kB 2017-08-31 13.43
30-Yttrande-Lantmateriet.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2017-08-31 13.43
31-Yttrande-regionalt-utvecklingsansvar-I.pdföppnas i nytt fönster 111.1 kB 2017-08-31 13.43
Delegationsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 19.5 MB 2017-09-14 14.32
Anmalningsarenden.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2017-08-31 13.55

Protokoll, kallelser och handlingar 2016

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2016
Kallelser 2016

Protokoll, kallelser och handlingar 2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2015
Kallelser 2015

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi har beslutat att lägga ut kallelser, handlingar och protokoll för innevarande år samt två år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från ännu längre tillbaka, kontakta respektive förvaltning.

Fler sidor inom kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens planutskott

Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete och bereder ärenden som rör fysisk översiktsplanering, mark- o...

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden som bl. a. rör ekonomisk planering och personal- och organisationsut...

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Utskottet för integration och arbetsmarknad

Senast uppdaterad: 5 februari 2020
Publicerad: 21 juni 2017