Folkhälsorådet

I folkhälsorådet träffas representanter från kommunens nämnder, civilsamhället och andra samverkanspartners.

Målet med folkhälsorådet är att nå det nationella folkhälsopolitiska målet ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.

Från nationella folkhälsomål till lokal folkhälsoinriktning

Som grund ligger Regeringens proposition 2017/18:249 som lyfter vikten av att arbeta för en god och jämlik hälsa och en utvecklad folkhälsopolitik. Målet är att underlätta folkhälsoarbetet på alla samhällsnivåer genom en tydlig fördelning av ansvar på nationell nivå och minska skillnader i fördelning av hälsan i befolkningen.

Arbetet grundar sig också på Agenda 2030, folkhälsopolitiska mål, barnkonventionen och jämställdhetspolitiska mål.

Inriktning för arbetet

För att nå målet inriktas arbetet mot tre prioriterade områden:

 • Utbildning
 • Trygghet
 • Fattigdom

Prioriterade målgrupper för arbetet är:

 • Barn och unga
 • Familjer i utsatthet
 • Människor som lever i utanförskap
 • Utsatta område i stad och landsbygd

Rådets ordföranden

Liselotte Ross Länk till annan webbplats. (V) ordförande
Britt Jonasson, vice ordförande

Representanter i rådet

 • Rädda barnen
 • Majblomman
 • BUS
 • Kvinnojouren
 • Stadsmissionen
 • Föreningen Friskis & Svettis
 • Bildningsförbunden – Studieförbundet, vuxenskolan och Sensus
 • Fryshuset
 • Samordningsförbunde

Sammanträden undet 2024

 • 8 februari
 • 16 maj
 • 12 september
 • 4 december

Kallelser, handlingar och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2024
Tidigare kallelser, handlingar och protokoll - Folkhälsorådet

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll

Vårt uppdrag - Folkhälsorådet

Folkhälsorådet ska belysa, identifiera och ge förslag och följa upp den allmänna utvecklingen av folkhälsa.