Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärer och representanter för kommunens nämnder och styrelser. Pensionärsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ.

Pensionärsrådets intressebevakning skall vara kommunövergripande. Följande övergripande mål ska vara vägledande. Äldre ska:

  • kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag
  • kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
  • bemötas med respekt
  • ha tillgång till god vård och omsorg
  • ha tillgång till förebyggande friskvård

Rådets ordföranden

Johan Persson (S), ordförande
Kennert Artebrant, 1:e vice ordförande
Karin Hjort, 2:e vice ordförande

Lokalt pensionärsråd i Södermöre kommundel

Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärer och representanter för Södermöre kommundelsnämnd. Pensionärsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ.

Pensionärsrådets intressebevakning ska vara nämndövergripande. Verksamhetsområden som särskilt bör bevakas är vård, omsorg och service inom äldre- och handikappomsorgen, bostadsfrågor, kommunikationer, kultur och fritid.

Rådet består av representanter för Södermöre kommundelsnämnd samt lokala pensionärsorganisationer.

Pensionärsrådet sammanträder minst fyra gånger per år.

Magnus Uhrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ordförande (S)
Christopher Dywiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, vice ordförande (KD)

Sekreterare i Lokalt pensionärsråd i Södermöre kommundel är Mia Lindgren

Möten under 2021

  • Torsdag 4 mars kl. 13 - 16
  • Onsdag 2 juni kl. 13 - 16
  • Torsdag 7 oktober kl. 13 - 16
  • Torsdag 2 december kl 13 - 16

Kallelser, handlingar och protokoll

Fler sidor inom rådgivande organ

Integrationsrådet

Kalmar kommun har tagit initiativ till en gemensam mötesplats, ett integrationsråd, för att öka förutsättningar och

Tillgänglighetsrådet

Kalmar ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 26 oktober 2022
Publicerad: 30 mars 2017