Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärer och representanter för kommunens nämnder och styrelser. Pensionärsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ.

Sammanträde under 2024

  • 4 april
  • 21 maj
  • 8 oktober
  • 3 december

Rådets ordförande:

Johan Persson (S) ordförande
Britt Holgert 1:e vice ordförande
Lene Polteg 2:e vice ordförande

Kallelser, handlingar och protokoll

Vårt uppdrag - pensionärsrådet

Pensionärsrådets intressebevakning ska vara kommunövergripande. Följande övergripande mål ska vara vägledande.

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll - Pensionärsrådet

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll för Pensionärsrådet