Integrationsrådet

Kalmar kommun inrättade 2015 ett integrationsråd som ett forum där olika aktörer möts i en gemensam mötesplats, ett integrationsråd, för att öka förutsättningar och möjligheter för integration och samordning av insatser.

Syfte med rådet är att öka dialogen och för att förenkla och förkorta vägen till aktiviteter insatser och samverka med varandra inom integrationen. För att nå målen vill rådet skapa mötesplatser, fokusgrupper, seminarier och starta offentliga samtal, se till att goda idéer blir ”verkstad”.

För mandatperioden 2018-2022 har kommunstyrelsen utsett

Dzenita Abazalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (S), ordförande
Liselotte Rosslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (V), ledamot
Måns Lingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (M), ledamot

Protokoll

Fler sidor inom rådgivande organ

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärer och representanter för kommune

Tillgänglighetsrådet

Kalmar ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 30 november 2022
Publicerad: 29 september 2017