Liselotte Ross (V)

Bertil Dahl (V) kommunalråd

Kommunalråd och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, planutskott, utskottet för integration och arbetsmarknad samt ledamot i Kalmar Kommunbolag AB.

Ansvarigt kommunalråd för personalfrågor.

Ansvarar för att följa :

  • omsorgsnämnden
  • jämställdhetsfrågor
  • folkhälsofrågor
  • hbtq-frågor
  • upphandlingsfrågor

Fler sidor inom kommunalråd

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott

Erik Ciardi (C)

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen

Dzenita Abaza (S)

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen

Senast uppdaterad: 1 juni 2022
Publicerad: 30 mars 2017