Medborgardialog

Under våren 2017 har vi arbetat med dialoger kring den nya bad- och friskvårdsanläggningen.

De som deltagit i dialogerna är föreningar, allmänhet, landsting och skola. Vi har även haft workshops med kultur- och fritidsnämnden och Äventyrsbadets personal samt studiebesök och tyck till funktion på hemsidan. 

Intresset från allmänheten har varit mycket stort och många har lämnat förslag i de olika brevlådorna som sattes upp på olika platser i kommunen. Totalt lämnades 550 svarslappar in i medborgardialoger och brevlådor där 649 förslag ligger till grund för resultatet!

 Tack för ert deltagande!

Allmänhetens önskemål är i första hand äventyr och familjebad följt av avslappning, rekreation, träning och motion samt gemensamma ytor. Anläggningen ska fungera för olika verksamheter som till exempel undervisning, avslappning/rekreation, motion, äventyrsbad och friskvård/rehabilitering samt vara tillgänglighets- och handikappanpassad.

Föreningarna önskar en bassäng med en grund och en djup del där den djupa delen bör vara 4 meter samt tränings och tävlingsbanor, dessa kommer kunna inrymmas i 50 metersbassängen. Det finns också behov av en rehabbassäng med en varmare del, sluttande botten och lyftanordning där den omgivande miljön bör vara lugn och rofylld utan höga ljud.

Resultatet visar att de sammanlagda behoven i en ny bad- och friskvårdsanläggning är minst två stycken undervisningsbassänger, varav en varmvattensbassäng eller en avdelningsbar multibassäng på 25 m. En äventyrsdel och en träningsdel med gym samt bastu och relax.

En väl genomtänkt planering och transporter med kollektivtrafik är viktigt för flera olika målgrupper.  Ett önskemål är att den nya bad- och friskvårdsanläggningen även ska fungera som mötesplats med café, restaurang och konferensdel. Den sammanfattade visionen är en hållbar verksamhet som erbjuder rekreation, motion och friskvård, tillgänglig för alla.

Kontakt

Senast uppdaterad: 5 juni 2019
Publicerad: 15 juni 2017