Känner du dig nedstämd eller orolig?

Om du känner dig nedstämd eller orolig, har svårt att sova eller lider av psykiska besvär så finns stöd och hjälp att få.

Känner du dig nedstämd eller orolig?

Behöver du prata med en psykolog? Kanske har du svårt att sova. Hos distriktsläkaren kan du få en remiss till primärvårdspsykologen. Kontakta din hälsocentral eller någon av Kalmar kommuns privata läkarmottagningar.

Samordnat stöd

Insatserna för dig med psykisk ohälsa utformas ofta i samverkan med andra myndigheter och är till för att hjälpa dig att få ett fungerande vardagsliv. Det kan handla om stöd från kommunen i form av sysselsättning och boendestöd, behandling från Region Kalmar, insatser från försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt kontakter med intresseföreningar.

Insatser för dig med psykisk ohälsa

Fler sidor inom psykisk ohälsa

KRUS

Arbetsförberedande insats för unga vuxna och som upplever psykisk ohälsa.

Suicidpreventivt arbete

Självmord går att förhindra. Här är filmer som kan rädda liv och information om stöd och hjälp.

Aktivitetshuset Nya Valen

Aktivitetshuset Valen är till för dig som är mellan 18 – 65 år och som har eller har haft svårigheter på grund av p

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 5 september 2023
Publicerad: 22 september 2021