Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Så arbetar vi med psykisk hälsa

Att främja psykisk hälsa är viktigt ur ett välbefinnandeperspektiv och kan bidra till att livet upplevs som meningsfullt.