SFI, Svenska för invandrare

Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket enligt Skolverkets kursplaner.

Vem är utbildningen till för?

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning. Intagningen till SFI-kurserna sker kontinuerligt i mån av plats.

Vad kostar utbildningen?

  • Det finns inget studiestöd från CSN för SFI-studierna
  • Du kan kombinera SFI-studierna med arbete eller praktik
  • Du betalar ingenting för SFI-utbildningen

Vad ingår i utbildningen?

SFI-undervisningen är indelad i tre studievägar och bedömningen av vilken nivå du ska börja dina studier på utgår från en kartläggning av dina kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kurskraven.

Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer utan eller med kort studiebakgrund och studieväg 3 till dem som är mycket vana att studera.

  • Studieväg 1 - Kurs A, B, C
  • Studieväg 2 - Kurs B, C, D
  • Studieväg 3 - Kurs C, D, Gruv (grundläggande vuxenutbildning)

En elev kan avsluta utbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs eller studieväg men intentionen är att alla elever ska ges möjlighet att studera till och med kurs D.

Om du är godkänd på kursen får du betyg. Annars kan du få ett intyg som visar vilka av kurskraven du har uppnått.

Vad innebär prövning?

Prövning är till för dig som vill studera på egen hand och få din kunskap utvärderad vid ett speciellt examinationstillfälle. Du får en lärare som går igenom kursinnehåll och betygskriterier, men för att få betyg måste du göra en prövning. Det betyder att du tenterar hela kursen skriftligt och/eller muntligt. En prövning kostar 500 kr per kurs. Har du fått betyget F eller Icke Godkänt är prövningen kostnadsfri. Kontakta alltid studie- och yrkesvägledare om du vill göra en prövning.

Fler sidor inom vuxenutbildning

Lärvux

Lärvux syfte är att ge vuxna med funktionsnedsättning kunskaper och färdigheter utifrån deras egna förutsättningar

Linnéuniversitetet

Studera på Linnéuniversitetet

Grundläggande vuxenutbildning

Den grundläggande utbildningen motsvarar hela grundskolan till och med årskurs nio

Kunskapsnavet

Kunskapsnavet är ett vägledningscenter för vuxna som är folkbokförda i Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2020
Publicerad: 3 april 2017