Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad

Bostad med särskild service är för dig med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, vård eller anpassning av bostaden. 

Bostad med särskild service finns i form av gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. I de två förstnämnda ingår omvårdnad, stöd och service utifrån dina behov. Det ingår också fritids- och kulturaktiviteter.

  • Gruppbostad är till för dig som har stora och omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. Gruppbostaden består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring en gemensam lägenhet. En fast personalgrupp ska täcka ditt och övriga boendes hela stödbehov.
  • Servicebostad är till för dig med ett mindre omfattande stödbehov men som fortfarande behöver stöd i din vardag. Servicebostaden består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam lägenhet och en fast personalgrupp. Lägenheterna ligger oftast i samma eller kringliggande hus.

Vad kostar bostad med särskild service?

Du betalar inte för den service och omvårdnad som du får. Du får ett eget hyreskontrakt på din lägenhet och betalar hyra till hyresvärden. Du möblerar lägenheten med egna möbler och skaffar själv en hemförsäkring. Du betalar för din mat och dina personliga utgifter.

Vem kan få bostad med särskild service?

Du som har en funktionsnedsättning och som har behov av stöd.

Ansök om bostad med särskild service

Stödet finns både inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt inom socialtjänstlagen (SoL). Prata med din handläggare om dina möjligheter. Du själv eller din företrädare ansöker om bostad med särskild service.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om du har rätt till bostad med särskild service. Handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver stöd med. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare eller psykolog. Du får ett skriftligt beslut när utredningen är klar.

Om jag inte får bostad med särskild service

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får bostad med särskild service, kan du ha rätt till annat stöd som passar dig. Prata med din handläggare. Du kan även överklaga beslutet.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Du som är ung och av någon anledning inte kan bo hemma kan ha rätt till en bostad med särskild service. Här får du omvårdnad, stöd och service utifrån dina behov samt stöd vid fritidsaktiviteter. Dina föräldrar har kvar sitt föräldraansvar och ska vara delaktiga i sådant som rör dig.

Fler sidor inom boenden

Anpassat boende

Information om vem som kan få bostadsanpassningsbidrag och hur du söker det

Familjehem

Stöd för barn vid svårigheter i familjen som gör att ett barn inte kan bo hemma.

Trygghetsboende

I trygghetsboende har lägenheterna hög tillgänglighet och du har möjlighet till gemensamma måltider och aktiviteter

Vård- och omsorgsboenden

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan du ansöka om lägenhet i vård- och omsorgsboende

Senast uppdaterad: 15 juni 2021
Publicerad: 29 maj 2017