Familjehem eller jourhem

Ibland kan svårigheter i familjen göra att barn och unga behöver bo hos en annan familj. Det kan finnas olika skäl till det och behovet kan finnas under kortare eller längre tid, därför behövs familjehem, jourhem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner och god man.


Både familjer och ensamstående kan bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj, stödfamilj och kontaktperson.

Som familjehem har ni en mycket viktig uppgift att fylla genom att ge ett barn ett tryggt och stabilt hem att växa och utvecklas i. Ni blir särskilt utvalda för just det barnet eller ungdomen som placeras hos er. Viktigt är att ni själva lever i en trygg och stabil situation och har vilja, plats och tid att engagera er i ett barn som behöver er och er omsorg. I många fall leder familjehemsuppdraget till en livslång relation med barnet.

Som jourhem är ni en familj som med mycket kort varsel, ibland inom några timmar, kan ta emot ett barn som akut behöver komma till en annan familj för en begränsad tid och som senare antingen återvänder hem eller placeras i till exempel ett annat familjehem mer stadigvarande. Du kan vara antingen tillfälligt jourhem eller kontrakterat jourhem. Som tillfälligt jourhem kan du tacka ja till att ta emot jourplacerade barn när det passar dig och din familj. Som kontrakterat jourhem är oftast någon hemma på heltid för att ständigt vara beredd att ta emot ett barn akut.

Vill du veta mer om familjehem och jourhem? Läs mer på Min Insats Länk till annan webbplats..

Att vara kontaktfamilj eller stödfamilj innebär att ni tar emot ett barn eller syskon i ert hem en eller ett par helger i månaden. Barnet får ta del av er familjegemenskap och era aktiviteter, kanske en utflykt i naturen, en eftermiddag på badhuset eller bara lite vanligt fredagsmys. Vi söker familjer som har en stabil situation och ett stort hjärta. Förutsättningarna kan vara olika. Olika barn behöver olika familjer med olika erfarenheter. Vi söker även familjer utanför Kalmar kommun då det för vissa barn är en fördel.

Att vara kontaktperson innebär att du en eller ett par gånger i veckan träffar ett barn, ungdom eller vuxen som behöver stöd. Uppdragets innehåll kan variera, men oftast handlar det om att göra vanliga saker tillsammans som till exempel att träna, ta en fika eller gå på bio. Tanken är att du ska fungera som en trygg kompis. Är du kontaktperson till ett barn eller ungdom är även tanken att du ska fungera som något av en förebild.

Vill du veta mer om kontaktfamilj, stödfamilj och kontaktperson? Läs mer på Min Insats Länk till annan webbplats..

Captcha * (obligatorisk)

Så blir du familjehem eller jourhem

Kontakt

Fler sidor inom boenden

Anpassat boende

Information om vem som kan få bostadsanpassningsbidrag och hur du söker det

Bostad med särskild service

För dig med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, vård eller anpassning av bostaden

Trygghetsboende

I trygghetsboende har lägenheterna hög tillgänglighet och du har möjlighet till gemensamma måltider och aktiviteter

Vård- och omsorgsboenden

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan du ansöka om lägenhet i vård- och omsorgsboende

Senast uppdaterad: 27 juni 2024
Publicerad: 31 mars 2017