Anpassat boende

Öppen dörr med en nyckel i låset

Har du eller en anhörig en funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad.

Kontakt

 • Gunilla Svensson

  Handläggare bostadsanpassningsbidrag

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Besöksadress

  Storgatan 35A

  Samhällsbyggnadskontoret

  Postadress

  Postadress Övrigt
 • Anna Fornander

  Handläggare bostadsanpassningsbidrag

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Besöksadress

  Postadress

  Postadress Övrigt

Fler sidor inom boenden

Bostad med särskild service

För dig med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, vård eller anpassning av bostaden

Familjehem

Stöd för barn vid svårigheter i familjen som gör att ett barn inte kan bo hemma.

Trygghetsboende

I trygghetsboende har lägenheterna hög tillgänglighet och du har möjlighet till gemensamma måltider och aktiviteter

Vård- och omsorgsboenden

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan du ansöka om lägenhet i vård- och omsorgsboende

Senast uppdaterad: 24 januari 2022
Publicerad: 31 mars 2017