Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Anpassat boende

Öppen dörr med en nyckel i låset

Har du eller en anhörig en funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad.

Kontakt

 • Gunilla Svensson

  Handläggare bostadsanpassningsbidrag

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Storgatan 35A

  Samhällsbyggnadskontoret

 • Anna Fornander

  Handläggare bostadsanpassningsbidrag

  010-352 00 00

Fler sidor inom boenden

Bostad med särskild service

För dig med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, vård eller anpassning av bostaden

Familjehem

Barn är i behov av trygga vuxna som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden. Bli familjehem för utsatta barn o

Trygghetsboende

I trygghetsboende har lägenheterna hög tillgänglighet och du har möjlighet till gemensamma måltider och aktiviteter

Vård- och omsorgsboenden

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan du ansöka om lägenhet i vård- och omsorgsboende

Senast uppdaterad: 24 januari 2022
Publicerad: 31 mars 2017