Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Bibliotek

Kalmar stadsbibliotek består av ett huvudbibliotek i centrala Kalmar, nio mindre bibliotek som är utspridda i kommunen och en biblioteksbuss. Våra bibliotek är mötesplatser dit alla är välkomna.

Kontakt