Vår personal på kostverksamheten

Tabell: Kontaktuppgifter till personal på kostverksamheten

Titel

Namn

Telefon

E-post

Verksamhetschef

John Eliasson

010-352 13 10

john.eliasson@kalmar.se

Enhetschef

Måltidsområde 5

Stefan Hildingsson

010-352 13 13

stefan.hildingsson@kalmar.se

Enhetschef

Måltidsområde 6

Ann-Jeanette Wetterling Berndt

010-352 13 14

ann-jeanetter.wetterling-berndt@kalmar.se

Handläggare

Eva Olsson

010-352 14 07

eva.m.olsson@kalmar.se

Handläggare

Hanna Löfhede

010-352 13 29

hanna.lofhede@kalmar.se

Kostsamordnare

Jörgen Nilsson

010-352 13 31

jorgen.a.nilsson@kalmar.se

Kostekonom

Ann-Sofie Eriksson

010-352 13 85

ann-sofie.eriksson@kalmar.se

Verksamhetsutvecklare


Peter Gertsson


010-352 13 23


peter.gertsson@kalmar.se


Fler sidor inom mat i äldreomsorgen

Om kostverksamheten

För dig som vill veta mer om kostverksamheten i Kalmar kommun.

Ett grönare Kalmar

För dig som vill veta mer om hur vi arbetar med ekologiska och svenska livsmedel.

Mat i vård- och omsorgsboende

För dig som vill veta mer om var maten tillagas och vad det är för matsedel de närmaste veckorna.

Matdistribution

För dig som vill veta mer om hur matdistributionen går till. Här kan du även hämta hem beställningsunderlag.

Restauranger

Några av kommunens tillagningskök har även lunchservering. Hit är du välkommen även om du inte har biståndsbedömnin

Senast uppdaterad: 3 januari 2024
Publicerad: 8 mars 2021