Vår personal på kostverksamheten

Tabell: Kontaktuppgifter till personal på kostverksamheten

Titel

Namn

Telefon

E-post

Kostchef

John Eliasson

0480-45 36 09

john.eliasson@kalmar.se

Enhetschef omsorg

Stefan Hildingsson

0480-45 05 75

stefan.hildingsson@kalmar.se

Handläggare

Eva Olsson

0480-45 36 27

eva.m.olsson@kalmar.se

Handläggare

Hanna Löfhede

0480-45 05 38

hanna.lofhede@kalmar.se

Nutritionsansvarig dietist

Annika Wahlqvist

0480-45 36 74

annika.wahlqvist@kalmar.se

Kostsamordnare

Jörgen Nilsson

0480-45 05 77

jorgen.a.nilsson@kalmar.se

Kostekonom

Ann-Sofie Eriksson

0480-45 30 29

ann-sofie.eriksson@kalmar.se

Verksamhetsutvecklare

 

Peter Gertsson

 

0480-45 04 02

 

peter.gertsson@kalmar.se

 

Fler sidor inom mat i äldreomsorgen

Om kostverksamheten

För dig som vill veta mer om kostverksamheten i Kalmar kommun.

Ekologisk mat och mat med ursprung Sverige

För dig som vill veta mer om hur vi arbetar med ekologiska och svenska livsmedel.

Mat i vård- och omsorgsboende

För dig som vill veta mer om var maten tillagas och vad det är för matsedel de närmaste veckorna.

Matdistribution

För dig som vill veta mer om hur matdistributionen går till. Här kan du även hämta hem beställningsunderlag.

Rekrytering

Är du intresserad av att jobba inom kostverksamheten? Få mer information om hur du gör en intresseanmälan här.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2022
Publicerad: 8 mars 2021