Tidigare kallelser, handlingar och protokoll kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet liksom över de kommunala bolagen och kommunalförbunden.

Protokoll, kallelser och handlingar 2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2019
Kallelser 2019

Protokoll, kallelser och handlingar 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2018
Kallelser 2018

Protokoll, kallelser och handlingar 2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Kallelse (1).pdföppnas i nytt fönster 131.4 kB 2017-06-09 12.47
Kallelse_KS_170404.pdföppnas i nytt fönster 92.1 MB 2017-06-09 12.47
02_Miljobokslut_2016.PDFöppnas i nytt fönster 2.2 MB 2017-06-09 12.47
03_Arsredovisning_2016.pdföppnas i nytt fönster 20.9 MB 2017-06-09 12.47
04_Arsredovisn_kommunbolag.pdföppnas i nytt fönster 15.5 MB 2017-06-09 12.47
05_Arsrapport_kommunbolag.pdföppnas i nytt fönster 828.8 kB 2017-06-09 12.47
06_Ekonomirapport_efter_feb.pdföppnas i nytt fönster 104.7 kB 2017-06-09 12.47
07_KS_ekonomiska_uppfoljn_feb.pdföppnas i nytt fönster 121.7 kB 2017-06-09 12.47
08_Godk_kalmarhem_andel_solcell.pdföppnas i nytt fönster 286.3 kB 2017-06-09 12.47
09_Andring_bolagsordningar.pdföppnas i nytt fönster 413.6 kB 2017-06-09 12.47
10_Rev_lokala_ordningsforeskrifter.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB 2017-06-09 12.47
11_Medborgarforslag_ordningsforeskrifter.pdföppnas i nytt fönster 676.3 kB 2017-06-09 12.47
12_Forsaljning_teknikern_operatoren.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2017-06-09 12.47
13_forsaljning_Tranbaret_1_Bjornbaret_1_Snurrom.pdföppnas i nytt fönster 6.1 MB 2017-06-09 12.47
14_forsaljning_tomtmark_svensknabbevagen.pdföppnas i nytt fönster 650.5 kB 2017-06-09 12.47
15_markreservation_Dorby_Smedby.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2017-06-09 12.47
16_revidering_tomtkon_Kalmar.pdföppnas i nytt fönster 177.5 kB 2017-06-09 12.47
17_Nya_gatunamn.PDFöppnas i nytt fönster 543.5 kB 2017-06-09 12.47
18_Kommungemensam_dokumenthanteringsplan.pdföppnas i nytt fönster 566.2 kB 2017-06-09 12.47
19_Motion_L_oppna_data.pdföppnas i nytt fönster 595.4 kB 2017-06-09 12.47
20_Motion _M_barnaktenskap.pdföppnas i nytt fönster 263.5 kB 2017-06-09 12.47
21_Motion_L_personalcykel.pdföppnas i nytt fönster 512.5 kB 2017-06-09 12.47
22_Redovisning_motioner_medborgarforslag_.pdföppnas i nytt fönster 107.4 kB 2017-06-09 12.47
23_Yttrande_naturreservat_varnanas.pdföppnas i nytt fönster 24.6 MB 2017-06-09 12.47
24_Remiss_trafikforsorjningsprogram.pdföppnas i nytt fönster 7.6 MB 2017-06-09 12.47
25_Remiss_nationell_lakemedelslista.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2017-06-09 12.47
26_Remiss_valkretsindelning.pdföppnas i nytt fönster 210.1 kB 2017-06-09 12.47
29_Delegation.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2017-06-09 12.47
30_Anmalningsarenden.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2017-06-09 12.47

Protokoll, kallelser och handlingar 2016

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2016
Kallelser 2016

Protokoll, kallelser och handlingar 2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2015
Kallelser 2015

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi har beslutat att lägga ut kallelser, handlingar och protokoll för innevarande år samt två år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från ännu längre tillbaka, kontakta respektive förvaltning.

Fler sidor inom kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens planutskott

Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete och bereder ärenden som rör fysisk översiktsplanering, mark- o...

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden som bl. a. rör ekonomisk planering och personal- och organisationsut...

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Utskottet för integration och arbetsmarknad

Senast uppdaterad: 5 februari 2020
Publicerad: 21 juni 2017