Verksamhetsplan med budget

I verksamhetsplan med budget redovisas hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna ska användas till.

Varje år beslutar kommunfullmäktige om mål och resurser till de olika verksamheterna. Verksamhetsplan med budget fastställs av fullmäktige före november månads slut.

Fler sidor inom ekonomi

Delårsrapporter

Delårsrapporten upprättas efter augusti och är en årsredovisning i mindre format.

Årsredovisning

Kommunens ekonomiska ställning vid årets slut och utvärdering av året

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 28 november 2022
Publicerad: 16 maj 2017