Verksamhetsplan med budget

I verksamhetsplan med budget redovisas hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna ska användas till.

Varje år beslutar kommunfullmäktige om mål och resurser till de olika verksamheterna. Verksamhetsplan med budget faställs av fullmäktige före november månads slut.

Fler sidor inom ekonomi

Bokslutskommuniké

Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat preliminärt bokslut för 2017

Delårsrapporter

Kommuner är skyldiga att minst en gång per år upprätta en delårsrapport.

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Löpande under året sammanställs en uppföljning av ekonomi och verksamhet med prognos för helårsutfallet för hela ko...

Årsrapporter

Årsrapporten utgör nämndens uppföljning, utvärdering och analys av året som gått.

Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver kommunens ekonomiska ställning och verksamhet vid räkenskapsårets slut.

Senast uppdaterad: 30 april 2019
Publicerad: 16 maj 2017