Öppna data

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vem som helst att vidareutnyttja. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Informationen som vi publicerar innehåller aldrig uppgifter som identifierar privatpersoner eller företag.

Öppna data är gratis, maskinläsbar information som kan användas utan några begränsningar. Tanken är att öppna data ska kunna användas av till exempel företag och allmänheten för att skapa nya tjänster.

Genom att använda materialet godkänner du villkoren nedan. Det innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Kalmar kommuns öppna data, även i kommersiella sammanhang, men du ska ange Kalmar kommun som källa.

Kalmar kommun har som ambition att publicera mer öppen data på denna sida. Information som efterfrågas som öppen data ska om inga särskilda hinder finns också publiceras som öppna data.

Kontakt

 • Niklas Hörling

  Digitaliseringschef

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Östra Sjögatan 18, Kalmar

  Postadress

  391 26 Kalmar