Delårsrapporter

Kommuner är skyldiga att minst en gång per år göra en delårsrapport.

Kontakt

Fler sidor inom ekonomi

Verksamhetsplan med budget

Kalmar kommuns budget - en ekonomisk planering

Årsredovisning

Kommunens ekonomiska ställning vid årets slut och utvärdering av året

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 9 januari 2023
Publicerad: 19 maj 2017