Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Delårsrapporter

Kommuner är skyldiga att minst en gång per år göra en delårsrapport.

Rapporten ska berätta faktiska förhållanden för perioden och innehålla följande delar:

  • Förvaltningsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Finansieringsanalys
  • Drift- och investeringsredovisning

Delårsrapporten omfattar även en sammanställd redovisning för Kalmar kommunkoncern.

Kontakt

Fler sidor inom ekonomi

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké är kommunens preliminära bokslut efter årets slut

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Uppföljning av ekonomi och verksamhet med prognos

Verksamhetsplan med budget

Kalmar kommuns budget - en ekonomisk planering

Årsrapporter

Nämndens uppföljning, utvärdering och analys av året som gått

Årsredovisning

Kommunens ekonomiska ställning vid årets slut och utvärdering av året

Senast uppdaterad: 29 oktober 2020
Publicerad: 19 maj 2017