Leverantörsfaktura

Från 1 april 2019 gäller den nya lagen om e-faktura till offentlig sektor.

Det innebär att inköp till följd av upphandlingar påbörjade efter detta datum, ska faktureras med e-faktura.

Om du skickar e-faktura gäller följande:

  • Kalmar kommun kan ta emot e-fakturor i formaten PEPPOL BIS Billing 3 och Svefaktura 1.0.
  • Vi använder Tieto som VAN-operatör.
  • Fakturaadress för e-fakturor är 2120000746
  • Vårt Peppol-ID är 0007:2120000746
  • Fakturor ska märkas med beställarens referensnummer (endast siffror)

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Pappersfaktura med vanlig post

Du som är leverantör till Kalmar kommun kan skicka en pappersfaktura med vanlig post till vår fakturaadress. Den kommer då till vår samarbetspartner Recall i Östersund där den skannas.

Fakturaadress Kalmar kommun

Kalmar kommun
Refnr:
Box 953
831 29 Östersund

E-post: ge-faktura@kalmar.se

Referensnummer ska alltid anges.

E-postadressen används enbart för pdf-fakturor till Kalmar kommun. Skriv ingen text i meddelandet, endast bifogad pdf läses in.

Fler sidor inom ekonomi

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké är kommunens preliminära bokslut efter årets slut

Delårsrapporter

Delårsrapporten upprättas efter augusti och är en årsredovisning i mindre format.

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Uppföljning av ekonomi och verksamhet med prognos

Verksamhetsplan med budget

Kalmar kommuns budget - en ekonomisk planering

Årsrapporter

Nämndens uppföljning, utvärdering och analys av året som gått

Årsredovisning

Kommunens ekonomiska ställning vid årets slut och utvärdering av året

Senast uppdaterad: 27 augusti 2020
Publicerad: 19 maj 2017