Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Leverantörsfaktura

Fakturaadress Kalmar kommun

Kalmar kommun
Refnr:
Box 953
831 29 Östersund

E-postadress för faktura till Kalmar kommun

ge-faktura@kalmar.se

Referensnummer ska alltid anges på fakturan.

Pappersfaktura med post

Du som är leverantör till Kalmar kommun kan skicka en pappersfaktura med post till vår fakturaadress. Den kommer då till vår samarbetspartner Recall i Östersund där den skannas.

Faktura via e-post

När du skickar faktura via e-post ska meddelandefältet lämnas tomt. Fakturan ska bifogas, det endast är bilagan som läses in. Filformatet på fakturan ska vara pdf.

Fler sidor inom ekonomi

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké är kommunens preliminära bokslut efter årets slut

Delårsrapporter

Delårsrapporten upprättas efter augusti och är en årsredovisning i mindre format.

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Uppföljning av ekonomi och verksamhet med prognos

Verksamhetsplan med budget

Kalmar kommuns budget - en ekonomisk planering

Årsrapporter

Nämndens uppföljning, utvärdering och analys av året som gått

Årsredovisning

Kommunens ekonomiska ställning vid årets slut och utvärdering av året

Senast uppdaterad: 29 oktober 2020
Publicerad: 19 maj 2017