Stiftelser, donationsfonder

Donationsfonder förvaltade av Kalmar kommunstyrelse.

Vill du ansöka? Läs mer via våra underrubriker som du hittar här nedanför.  

Donationsstiftelser för elever och studenter

Stipendierna riktar sig till elever som läser på högskola eller universitet

Övriga donationsstiftelser

Stiftelserna har flera olika ändamål som anges under respektive stiftelse