Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Stiftelser, donationsfonder

Donationsfonder förvaltade av Kalmar kommunstyrelse.

Vill du ansöka? Kontakta kontaktcenter för mer information, 0480-45 00 00  

Donationsstiftelser för elever och studenter

Stipendierna riktar sig till elever som läser på högskola eller universitet

Övriga donationsstiftelser

Stiftelserna har flera olika ändamål som anges under respektive stiftelse