Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Stiftelser, donationsfonder

Donationsfonder förvaltade av Kalmar kommunstyrelse.

Vill du ansöka? Kontakta kontaktcenter för mer information, 0480-45 00 00  

Donationsstiftelser för elever och studenter

Stipendierna riktar sig till elever som läser på högskola eller universitet

Övriga donationsstiftelser

Stiftelserna har flera olika ändamål som anges under respektive stiftelse