Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Stiftelser, donationsfonder

Donationsfonder förvaltade av Kalmar kommunstyrelse.

Vill du ansöka? Kontakta kontaktcenter för mer information, 0480-45 00 00  

Donationsstiftelser för elever och studenter

Stipendierna riktar sig till elever som läser på högskola eller universitet

Övriga donationsstiftelser

Stiftelserna har flera olika ändamål som anges under respektive stiftelse