Flaggning

Kalmar kommun äger och sköter ett antal flaggstänger. Här kan du läsa mer om när och varför vi flaggar. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om riktlinjer för flaggning i Kalmar kommun.

Flaggning på kommunens officiella flaggstänger

Kalmar kommuns officiella flaggstänger finns på Stortorget (fem stycken). Där sker flaggning:

 • på allmänna flaggdagar
 • på de nordiska ländernas nationaldagar (Norge 17 maj, Danmark 5 juni, Island 17 juni och Finland 6 december)
 • på Nordens dag den 23 mars
 • på Europadagen den 9 maj
 • på internationella kvinnodagen den 8 mars
 • på de nationella minoriteternas högtidsdagar
 • under Kalmar Pride
 • på Transgender day of Visibility den 31 mars
 • vid officiella besök
 • då allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller länsstyrelsen
 • Vid andra tillfällen enligt särskilt beslut av kommunstyrelsens ordförande.

Flaggning med förenings-, organisations- och kommersiella flaggor eller liknande, ska ske restriktivt, enligt särskilt beslut av kommunstyrelsens ordförande.

Flaggstänger finns även på stadshuset, rådhuset och Kavaljersporten. Vid flaggning på stadshuset och rådhuset får endast den svenska flaggan, kommunflaggan eller EU-flaggan användas. Vid Kavaljersporten flaggas endast på allmänna flaggdagar.

Flaggning för Sveriges nationella minoriteter

För att uppmärksamma de nationella minoriteternas högtidsdagar flaggas vidföljande tillfällen:

 • den 6 februari: Samefolkets dag
 • den 24 februari: Sverigefinnarnas dag
 • den 8 april: Internationella Romadagen
 • den 15 juli: Tornedalingarnas dag

Den judiska minoriteten uppmärksammas under den första dagen av det judiska nyåret Rosh Hashana som infaller under olika dagar varje år i september eller oktober.

Flaggning vid kommunala anläggningar; skolor, boenden, idrottsanläggningar med flera

Flaggning bör ske:

 • på allmänna flaggdagar
 • på Europadagen den 9 maj
 • då allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller länsstyrelsen
 • vid andra tillfällen enligt särskilt beslut av chef för respektive anläggning, till exempel skolavslutning.

Flaggning på dessa anläggningar sköts av den förvaltning eller det bolag som hyr eller äger anläggningen.

Flaggning vid dödsfall och begravning

Vid medarbetares bortgång flaggas, om flaggstång finns vid den egna arbetsplatsen, på halv stång i samband med dödsdagen samt under begravningsdagen.

Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag eller vid annan av kommunen beslutad flaggdag, har flaggning på halv stång företräde.

Vid flaggning i samband med kunglig persons jordfästning flaggas på halv stång hela dagen. Vid statsbegravning utfärdas särskilda bestämmelser för flaggning. Vid landssorg kan flaggas på halv stång på flera flaggstänger om sådana finns, annars gäller flaggning på huvudflaggstången.

Allmänna flaggdagar

 • den 1 januari: nyårsdagen
 • den 28 januari: Kung Carl XVI Gustafs namnsdag
 • den 12 mars: Kronprinsessan Victorias namnsdag
 • påskdagen
 • den 30 april: Kung Carl XVI Gustafs födelsedag
 • första maj
 • den 29 maj: veterandagen
 • pingstdagen
 • den 6 juni: Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
 • dag för Sveriges val till Europaparlamentet
 • midsommardagen
 • den 14 juli: Kronprinsessan Victorias födelsedag
 • den 8 augusti: Drottning Silvias namnsdag
 • dag för val till riksdagen
 • den 24 oktober: FN-dagen
 • den 6 november: Gustav Adolfsdagen
 • den 10 december: Nobeldagen
 • den 23 december: Drottning Silvias födelsedag
 • den 25 december: juldagen

Fler sidor inom kommunfakta

Ekonomi

Ekonomisk planering och uppföljning är en förutsättning för att leda verksamheten

Kartor

Olika kartor över Kalmar kommun, såsom turistkarta, cykelkarta, karta över skolområden, samt kartor över lediga tom

Statistik

Statistiken berättar mer om hur Kalmar kommun ser ut och vilka vi som bor här är

Valresultat, mandatfördelning

Valresultat, mandatfördelning

Öppna data

Kalmar kommun publicerar öppna data för alla som är intresserade att ta del av digital information

Senast uppdaterad: 2 juli 2024
Publicerad: 18 december 2023