Revisorernas bevakningsområden

De nio valda revisorerna bevakar olika verksamheter och har delat upp styrelsen och alla nämnder enligt nedan.

Tabell: Revisorernas bevakningsområden

Namn

BevakningsområdePer Dahl och Kristina Podolak-Andersson

KommunstyrelsenKjell Bülow och Margreth Johansson

UtbildningsnämndenKristina Podolak-Andersson och Dan Sandberg

ServicenämndenMats Nyblom och Tomas Trossing

Kultur- och fritidsnämndenMats Nyblom och Margreth Johansson

OmsorgsnämndenLennart Ohlsson och Eva Lindström

SamhällsbyggnadsnämndenTomas Trossing och Lennart Ohlsson

SocialnämndenKristina Podolak-Andersson och Dan Sandberg

Vatten- och miljönämndenEva Lindström och Kjell Büllow

LandsbygdsnämndenPer Dahl och Lennart Ohlsson

Nämnden för integration och arbetsmarknadTomas Trossing

Kalmarsunds överförmyndarnämnd 

Mats Nyblom

HjälpmedelsnämndenMargreth Johansson (ord), Tomas Trossing (ers)

GymnasieförbundetKjell Bülow

Räddningsförbundet
Fler sidor inom revisorer

Lekmannarevisorer i kommunala bolag

Fullmäktige utser två av revisorerna jämte suppleanter i varje bolag. Genom detta utvidgade uppdrag kan kommunens r

Revisionsrapporter

Revisorerna granskar regelbundet olika områden i den kommunala verksamheten. Efter granskningarna skrivs en revisio

Vad gör revisorerna?

Kommunens revisorer uppmärksammar förändringar som berör den kommunala sektorn och strävar efter att hålla hög aktu

Senast uppdaterad: 11 september 2023
Publicerad: 25 april 2017