Revisorernas bevakningsområden

De nio valda revisorerna bevakar olika verksamheter och har delat upp styrelsen och alla nämnder enligt nedan.

Tabell: Revisorernas bevakningsområden

Namn

BevakningsområdePer Dahl och Kristina Podolak-Andersson

KommunstyrelsenKjell Bülow och Margreth Johansson

UtbildningsnämndenKristina Podolak-Andersson och Dan Sandberg

ServicenämndenMats Nyblom och Tomas Trossing

Kultur- och fritidsnämndenMats Nyblom och Margreth Johansson

OmsorgsnämndenLennart Ohlsson och Eva Lindström

SamhällsbyggnadsnämndenTomas Trossing och Lennart Ohlsson

SocialnämndenKristina Podolak-Andersson och Dan Sandberg

Vatten- och miljönämndenEva Lindström och Kjell Büllow

LandsbygdsnämndenPer Dahl och Lennart Ohlsson

Integration- och arbetsmarknadsnämndenTomas Trossing

Kalmarsunds överförmyndarnämnd 

Mats Nyblom

HjälpmedelsnämndenMargreth Johansson (ord), Tomas Trossing (ers)

GymnasieförbundetKjell Bülow

Räddningsförbundet
Fler sidor inom revisorer

Lekmannarevisorer i kommunala bolag

Fullmäktige utser två av revisorerna jämte suppleanter i varje bolag. Genom detta utvidgade uppdrag kan kommunens r

Revisionsrapporter

Revisorerna granskar regelbundet olika områden i den kommunala verksamheten. Efter granskningarna skrivs en revisio

Vad gör revisorerna?

Kommunens revisorer uppmärksammar förändringar som berör den kommunala sektorn och strävar efter att hålla hög aktu

Senast uppdaterad: 9 februari 2024
Publicerad: 25 april 2017