Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Revisorernas bevakningsområden

De nio valda revisorerna bevakar olika verksamheter och har delat upp styrelsen och alla nämnder enligt nedan.

Tabell: Revisiorernas bevakningsområden

Namn

BevakningsområdePer Dahl, Jan Bengtsson

KommunstyrelsenDoris Johansson, Dan Sandberg

UtbildningsnämndenTomas Trossing och Doris Johansson

ServicenämndenVakant och Margreth Johansson

Kultur- och fritidsnämndenLennart Ohlsson och Dan Sandberg

OmsorgsnämndenTomas Trossing och Margreth Johansson

SamhällsbyggnadsnämndenLennart Ohlsson och Britt Lindblad

SocialnämndenJan Bengtsson och Per Dahl

Vatten- och miljönämndenVakant och Britt Lindblad

Södermöre kommundelsnämndLennart Ohlsson

HjälpmedelsnämndenJan Bengtsson

Kalmarsunds överförmyndarnämnd
Fler sidor inom revisorer

Lekmannarevisorer i kommunala bolag

Fullmäktige utser två av revisorerna jämte suppleanter i varje bolag. Genom detta utvidgade uppdrag kan kommunens r...

Revisionsrapporter

Revisorerna granskar regelbundet olika områden i den kommunala verksamheten. Efter granskningarna skrivs en revisio...

Vad gör revisorerna?

Kommunens revisorer uppmärksammar förändringar som berör den kommunala sektorn och strävar efter att hålla hög aktu...

Senast uppdaterad: 18 juni 2021
Publicerad: 25 april 2017