Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Revisorernas bevakningsområden

De nio valda revisorerna bevakar olika verksamheter och har delat upp styrelsen och alla nämnder enligt nedan.

Tabell: Revisiorernas bevakningsområden

Namn

BevakningsområdePer Dahl, Jan Bengtsson

KommunstyrelsenDoris Johansson, Dan Sandberg

UtbildningsnämndenTomas Trossing och Doris Johansson

ServicenämndenAgneta Cedergren och Margreth Johansson

Kultur- och fritidsnämndenLennart Ohlsson och Dan Sandberg

OmsorgsnämndenTomas Trossing och Margreth Johansson

SamhällsbyggnadsnämndenLennart Ohlsson och Britt Lindblad

SocialnämndenJan Bengtsson och Per Dahl

Vatten- och miljönämndenAgneta Cedergren och Britt Lindblad

Södermöre kommundelsnämndLennart Ohlsson

HjälpmedelsnämndenJan Bengtsson

Kalmarsunds överförmyndarnämnd
Fler sidor inom revisorer

Lekmannarevisorer i kommunala bolag

Fullmäktige utser två av revisorerna jämte suppleanter i varje bolag. Genom detta utvidgade uppdrag kan kommunens r...

Revisionsrapporter

Revisorerna granskar regelbundet olika områden i den kommunala verksamheten. Efter granskningarna skrivs en revisio...

Vad gör revisorerna?

Kommunens revisorer uppmärksammar förändringar som berör den kommunala sektorn och strävar efter att hålla hög aktu...

Senast uppdaterad: 3 september 2020
Publicerad: 25 april 2017