Revisorernas bevakningsområden

De nio valda revisorerna bevakar olika verksamheter och har delat upp styrelsen och alla nämnder enligt nedan.

Tabell: Revisorernas bevakningsområden

Namn

BevakningsområdePer Dahl, Jan Bengtsson

KommunstyrelsenDoris Johansson, Dan Sandberg

UtbildningsnämndenTomas Trossing och Doris Johansson

ServicenämndenEva Lindström och Margreth Johansson

Kultur- och fritidsnämndenLennart Ohlsson och Dan Sandberg

OmsorgsnämndenTomas Trossing och Margreth Johansson

SamhällsbyggnadsnämndenLennart Ohlsson och Kjell Büllow

SocialnämndenJan Bengtsson och Per Dahl

Vatten- och miljönämndenEva Lindström och Kjell Büllow

Södermöre kommundelsnämndLennart Ohlsson

HjälpmedelsnämndenJan Bengtsson

Kalmarsunds överförmyndarnämnd
Fler sidor inom revisorer

Lekmannarevisorer i kommunala bolag

Fullmäktige utser två av revisorerna jämte suppleanter i varje bolag. Genom detta utvidgade uppdrag kan kommunens r

Revisionsrapporter

Revisorerna granskar regelbundet olika områden i den kommunala verksamheten. Efter granskningarna skrivs en revisio

Vad gör revisorerna?

Kommunens revisorer uppmärksammar förändringar som berör den kommunala sektorn och strävar efter att hålla hög aktu

Senast uppdaterad: 13 april 2022
Publicerad: 25 april 2017