Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Revisionsrapporter

Enligt kommunallagen ska det i varje kommun finnas revisorer valda av kommunfullmäktige.

Den kommunala revisionen är ett viktigt led i fullmäktiges och allmänhetens kontroll av och insyn i hur kommunens resurser används. Revisorerna granskar därför regelbundet olika områden i den kommunala verksamheten. Efter granskningarna skrivs en revisionsrapport. Här hittar du rapporterna från och med 2015.

Fler sidor inom revisorer

Lekmannarevisorer i kommunala bolag

Fullmäktige utser två av revisorerna jämte suppleanter i varje bolag. Genom detta utvidgade uppdrag kan kommunens r...

Revisorernas bevakningsområden

De nio valda revisorerna gör mellan sig en arbetsfördelning av bevakningsområden, som omfattar styrelsen och samtli...

Vad gör revisorerna?

Kommunens revisorer uppmärksammar förändringar som berör den kommunala sektorn och strävar efter att hålla hög aktu...

Senast uppdaterad: 1 april 2021
Publicerad: 25 april 2017