Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Lekmannarevisorer i kommunala bolag

Kommunens revisorer är också lekmannarevisorer i de majoritetsägda kommunala bolagen.

Fullmäktige utser två av revisorerna jämte suppleanter i varje bolag. Genom detta utvidgade uppdrag kan kommunens revisorer granska och bedöma den samlade kommunkoncernen. Lekmannarevisorernas uppgift är att granska att verksamheten i bolagen sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt enligt ägarens vilja. Uppdraget omfattar även att granska hur den interna kontrollen av verksamheten fungerar.

Det finns alltså en arbetsfördelning med den auktoriserade revisorn, som har ansvar för att granska räkenskaperna och den interna kontrollen. Under innevarande mandatperiod har de kommunala bolagen följande lekmannarevisorer:

Tabell: Lekmannarevisorer i kommunala bolag

Bolag

Revisor

Revisor

Suppleant

Suppleant

Kommunbolaget

Per Dahl

Kristina Podolak-Andersson

Mats Nyblom

Margreth Johansson

Kalmarhem

Mats Nyblom

Lennart Ohlsson

Kristina Podolak-Andersson

Margreth Johansson

Kalmar Hamn

Tomas Trossing

Eva Lindström

Kjell Bülow

Dan Sandberg

Kalmar Science Park

Per Dahl

Mats Nyblom

Kjell Bülow

Tomas Trossing

Kalmar Öland Airport

Dan Sandberg


Per Dahl


Kalmar Vatten

Kjell Bülow

Tomas Trossing

Per Dahl

Lennart Ohlsson

Destination Kalmar

Kristina Podolak-Andersson

Margreth Johansson

Lennart Ohlsson

Eva Lindström

Växtplats i Kalmar

Margreth Johansson

Lennart Ohlsson

Mats Nyblom

Eva Lindström


Fler sidor inom revisorer

Revisionsrapporter

Revisorerna granskar regelbundet olika områden i den kommunala verksamheten. Efter granskningarna skrivs en revisio

Revisorernas bevakningsområden

De nio valda revisorerna gör mellan sig en arbetsfördelning av bevakningsområden, som omfattar styrelsen och samtli

Vad gör revisorerna?

Kommunens revisorer uppmärksammar förändringar som berör den kommunala sektorn och strävar efter att hålla hög aktu

Senast uppdaterad: 22 augusti 2023
Publicerad: 25 april 2017