Vårt uppdrag - Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ. Tillgänglighetsrådets intressebevakning ska vara kommunövergripande.

Tillgänglighetsrådets reglemente

Länk till det styrande dokumentet reviderat mars 2023

I rådet finns representanter för

 • Afasiföreningen i Kalmar med omnejd
 • Autism i Kalmar län
 • Demensföreningen i Kalmar
 • DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet. Kalmar – Ölandsavdelningen
 • Funktionsrätt Kalmar län
 • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Kalmar län
 • Kalmarbygdens FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
 • Neuroförbundet Kalmar
 • Personskadeförbundet RTP – Södra Kalmar läns lokalförening
 • Reumatikerförbundet Kalmar
 • Samverkan för psykisk hälsa i Kalmar län
 • SRF Kalmar – Torsås
 • Strokeföreningen Kalmar

Fler sidor inom tillgänglighetsrådet

Vi prioriterar tillgänglighet

Tillgänglighetsstämpeln finns i tre olika valörer och delas ut till butiker, restauranger och affärer som prioriter

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll - Tillgänglighetsrådet

Här hittar du tidigare kallelser, handlingar och protokoll från Tillgänglighetsrådet

Senast uppdaterad: 30 maj 2023
Publicerad: 21 december 2022