Vårt uppdrag - Integrationsrådet

Integrationsrådet ansvarar för att utveckla metoder för dialog och strategisk samverkan med civilsamhället samt verka för en ökad kunskapsnivå och attitydförändring.

Syfte med rådet är att öka dialogen och för att förenkla och förkorta vägen till aktiviteter insatser och samverka med varandra inom integrationen. För att nå målen vill rådet skapa mötesplatser, fokusgrupper, seminarier och starta offentliga samtal, se till att goda idéer blir ”verkstad”.

Fler sidor inom integrationsrådet

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll - Integrationsrådet

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll för Integrationsrådet

Publicerad: 29 maj 2023