Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Vårt uppdrag - Brottsförebyggande rådet

I Kalmars brottsförebyggande råd arbetar kommunen, polisen och näringslivet för att du som invånare ska kunna känna dig säker och trygg.

Det är ett rådgivande organ där som bland annat följer upp kommunens brottsförebyggande insatser över tid. Det har också en oponionsbildande och kunskapshöjande funktion.

Om Kalmars lokala brottsförebyggande råd

Kalmar brottsförebyggande råd bildades 2013. Rådet sammanträder fem gånger per året. Ordförande är Dzenita Abaza (S).

Rådet består av presidierna för:

  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Samhällsbyggnadsnämnden
  • Socialnämnden
  • Servicenämnden
  • Södermöre kommundelsnämnd
  • Utbildningsnämnden
  • Omsorgsnämnden
  • Nämnden för integration och arbetsmarknad

Till rådet bjuds även in:

  • Representanter från civilsamhället
  • Representant från Lokalpolisområde Kalmar

Fler sidor inom brottsförebyggande rådet

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll - Brottsförebyggande rådet

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll för Brottsförebyggande rådet

Publicerad: 29 maj 2023