Erik Ciardi (C)

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande i Kalmar Kommunbolag AB samt ledamot i kommunstyrelsens planutskott och utskottet för integration och arbetsmarknad.

Ansvarar för att följa

 • Kalmar Kommunbolag AB och dess dotterbolag
 • översiktsplanen
 • landsbygdsutveckling
 • näringslivsfrågor
 • övergripande fysisk planering
 • miljöfrågor
 • servicenämnden
 • Södermöre kommundelsnämnd
 • upphandlingsfrågor
 • Kretslopp Sydost
 • vatten- och miljönämnden

Fler sidor inom kommunalråd

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott

Dzenita Abaza (S)

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen

Liselotte Ross (V)

Kommunalråd och kommunstyrelsens 2:a vice ordförande

Senast uppdaterad: 1 juni 2022
Publicerad: 30 mars 2017