Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Dzenita Abaza (S)

Dzenita Abaza (S) kommunalråd

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, Kalmar Kommunbolag AB samt ordförande i Kalmarsunds gymnasieförbund, ordförande i utskottet för integration och arbetsmarknad och ordförande i brottsförebyggande rådet.

Ansvarar för att följa socialnämnden, överförmyndarnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknadsfrågor, integrationsfrågor, trygghetsfrågor och tillgänglighetsfrågor.

Fler sidor inom kommunalråd

Ingemar Einarsson (C)

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamot i kommunstyrelse...

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, planutskott och i Kalmar Kommunbolag AB. ...

Senast uppdaterad: 1 april 2020
Publicerad: 30 mars 2017