Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Dzenita Abaza (S)

Dzenita Abaza (S) kommunalråd

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, Kalmar Kommunbolag AB samt ordförande i Kalmarsunds gymnasieförbund, ordförande i utskottet för integration och arbetsmarknad och ordförande i brottsförebyggande rådet.

Ansvarar för att följa:

  • socialnämnden
  • överförmyndarnämnden
  • utbildningsnämnden
  • arbetsmarknadsfrågor
  • integrationsfrågor
  • trygghetsfrågor
  • tillgänglighetsfrågor

Fler sidor inom kommunalråd

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott

Erik Ciardi (C)

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen

Liselotte Ross (V)

Kommunalråd och kommunstyrelsens 2:a vice ordförande

Senast uppdaterad: 1 juni 2022
Publicerad: 30 mars 2017