Johan Persson (S)

Hohan Persson (S) kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, planutskott och i Kalmar Kommunbolag AB.

Ansvarar för att följa den ekonomiska utvecklingen, näringslivs‐ och sysselsättningsfrågor, internationella frågor, kustmiljöfrågor, samhällsbyggnadsnämnden, kultur och fritidsnämnden, styrelsen för vuxenutbildning, landsbygdsutveckling, övergripande fysisk planering, miljöfrågor, pensionärsråd, vatten- och miljönämnden samt Kalmarsundsregionens renhållare.

Fler sidor inom kommunalråd

Dzenita Abaza (S)

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens planutskott, Kalmar Kom...

Ingemar Einarsson (C)

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamot i kommunstyrelse...

Senast uppdaterad: 9 maj 2019
Publicerad: 30 mars 2017