Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Johan Persson (S)

Hohan Persson (S) kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, planutskott och i Kalmar Kommunbolag AB.

Ansvarar för att följa:

 • den ekonomiska utvecklingen
 • näringslivs‐ och sysselsättningsfrågor
 • internationella frågor
 • kustmiljöfrågor
 • samhällsbyggnadsnämnden
 • kultur och fritidsnämnden
 • styrelsen för vuxenutbildning
 • landsbygdsutveckling
 • övergripande fysisk planering
 • miljöfrågor
 • pensionärsråd
 • vatten- och miljönämnden
 • Kalmarsundsregionens renhållare

Fler sidor inom kommunalråd

Dzenita Abaza (S)

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen

Ingemar Einarsson (C)

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen

Senast uppdaterad: 18 augusti 2020
Publicerad: 30 mars 2017