Johan Persson (S)

Hohan Persson (S) kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, planutskott och i Kalmar Kommunbolag AB.

Ansvarar för att följa:

 • den ekonomiska utvecklingen
 • näringslivs‐ och sysselsättningsfrågor
 • internationella frågor
 • kustmiljöfrågor
 • samhällsbyggnadsnämnden
 • kultur och fritidsnämnden
 • styrelsen för vuxenutbildning
 • landsbygdsutveckling
 • övergripande fysisk planering
 • miljöfrågor
 • pensionärsråd
 • vatten- och miljönämnden
 • Kalmarsundsregionens renhållare

Fler sidor inom kommunalråd

Erik Ciardi (C)

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen

Dzenita Abaza (S)

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen

Liselotte Ross (V)

Kommunalråd och kommunstyrelsens 2:a vice ordförande

Senast uppdaterad: 1 juni 2022
Publicerad: 30 mars 2017