Kommunalråd

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott

Erik Ciardi (C)

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen

Dzenita Abaza (S)

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen

Liselotte Ross (V)

Kommunalråd och kommunstyrelsens 2:a vice ordförande