Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Kommunalråd

Dzenita Abaza (S)

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen

Ingemar Einarsson (C)

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott