Samarbeta med studenter

Samarbete med studenter innebär många positiva saker. För studenten innebär det en förankring till arbetslivet och att få en praktisk förståelse för teorier. För en organisation innebär det en möjlighet att få nya perspektiv på sin verksamhet och är dessutom viktigt för att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare.

Vad och hur?

Hur kan du bidra eller delta? Här listar vi olika exempel på tillfällen och aktiviteter för samverkan.

Arbetsmarknadsdagar, aktiviteter och mässor

Läs mer om olika aktiviteter och tillfällen där du kan synliggöra din organisation och träffa studenter.

Annonsering och marknadsföring

Få kontakt med studenter innan de ger sig ut på arbetsmarknaden!

Erbjudande till företag och organisationer

Som en del i utbildningen genomför ofta studenter skarpa uppdrag kopplade till näringsliv och samhälle.