Kontaktuppgifter

Det finns en hel del stöd och lotsning att få i din samverkan med universitetet. På denna sida sammanställer vi kontaktuppgifterna för att du snabbt ska hitta rätt.

Du kan samarbeta tillsammans med forskare, lärare och studenter på det sätt som passar dig. Linnéuniversitetets samverkanskoordinatorer fungerar som länken mellan universitetet och det omgivande samhället, och hjälper till att hitta de rätta formerna för samarbete.

Kontakt via: samverkan@lnu.se

På studenternas Karriärcenter anordnas bl.a nätverksträffar med näringsliv och organisationer och aktiviteter kring arbetslivet. Ta en kontakt med karriärvägledare Sofie Edström och anmäl intresse.

Kontakt via: sofie.edstrom@lnu.se

Kulturaktörer kan samarbeta med Linnéuniversitet inom konst och kultur. Ta kontakt med kontaktpersonerna för Det kulturella universitetet.

Kontakt via: Det kulturella universitetet Länk till annan webbplats.

Om du vill kompetensutveckla din personal kan Linnéuniversitetet hjälpa dig att analysera ditt behov och ta fram alternativ som passar din verksamhet.

Kontakt via: kompetens@lnu.se

För samarbeten med studentkåren kontakta den som är studiesocialt ansvarig.

Kontakt via: social.k@linnek.se.

Om det gäller annonsering eller marknadsföring vänder du dig till Linnékårens infoadress.

Kontakt via: info@linnek.se.

På enheten för Tillväxt & Näringsliv finns stöd såsom företagslots och inflyttarlots.

Om du vill diskutera strategier kring samverkan med universitet eller om du behöver kontakter inom universitetsvärlden så kontaktar du Kalmar kommuns universitetsstrateg.

Kontaktuppgifter till alla på Tillväxt & näringsliv hittar du här Länk till annan webbplats.

Hur kan jag koppla samman mitt företag med experter och studenter från Linnéuniversitetet, RISE och andra lärosäten? Förutom att kontakta Tillväxt & näringsliv på Kalmar kommunr så kan du även boka så kallat Expertrum med temat Innovation och forskning.

Läs mer om Expertrum här Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till alla på Kalmar Science Park hittar du här Länk till annan webbplats.

Har du ytterligare information som är relevant för näringsliv och organisationer? Är du forskare eller lärare med ett erbjudande du vill förmedla? Är du företagare eller yrkesverksam och med frågor du inte fick svar på? Skicka dina synpunkter till Kalmar kommuns universitetsstrateg.

Kontakt via: alexandra.petrakou@kalmar.se

Fler sidor inom för näringsliv och organisationer

Samarbeta med studenter

Här har vi samlat de möjligheter som finns för att samarbeta med nästa generation av talanger.

Samarbeta med forskare

Här har vi samlat de möjligheter som finns för att samarbeta med forskare.

Kompetensutveckla dig och din personal

Ta del av ordinarie utbildningsutbud eller skapa skräddarsydda kurser. Här beskriver vi möjligheterna.

Följ nyheter och aktuellt

Håll dig uppdaterad på aktiviteter och nyheter för universitetssamverkan, innovation och tillväxt.

Boka lokaler eller anordna evenemang

Vill du anordna ett evenemang eller boka lokal i en miljö med känsla av universitet, innovation och tillväxt?

Tio snabba tips

Till dig som har bråttom med att komma i gång med universitetssamverkan!

Publicerad: 30 april 2024