Samarbeta med forskare

För att samhället ska fungera bra och alla generationer ska ha möjlighet till en god miljö, hälsa och välstånd, krävs en ständig utveckling av kunskap och kompetens. En väl fungerande samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor är en förutsättning för att kunskap och kompetens ska kunna utvecklas och nyttiggöras.

Vad och hur

Här kan du ta reda vad du kan samarbeta om och hur du får kontakt med forskare.

Innovationsmiljöer, nätverk och mötesplatser

Här listar vi olika miljöer och mötesplatser för att hitta samverkanspartners och diskutera nya idéer.