För näringsliv och organisationer

Samverkan mellan akademi och övriga samhället är en förutsättning för att ny kunskap och kompetens ska utvecklas och nyttiggöras. Samarbeten mellan företag och universitet är grunden för framgångsrik innovation och tillväxt. Här har vi samlat möjligheter och tips för att synliggöra och underlätta för näringsliv och organisationer.

Samarbeta med studenter

Här har vi samlat de möjligheter som finns för att samarbeta med nästa generation av talanger.

Samarbeta med forskare

Här har vi samlat de möjligheter som finns för att samarbeta med forskare.

Kompetensutveckla dig och din personal

Ta del av ordinarie utbildningsutbud eller skapa skräddarsydda kurser. Här beskriver vi möjligheterna.

Följ nyheter och aktuellt

Håll dig uppdaterad på aktiviteter och nyheter för universitetssamverkan, innovation och tillväxt.

Boka lokaler eller anordna evenemang

Vill du anordna ett evenemang eller boka lokal i en miljö med känsla av universitet, innovation och tillväxt?

Kontaktuppgifter

Här finns kontaktuppgifterna för att du snabbt ska hitta rätt när du vill samverka med universitetet.

Tio snabba tips

Till dig som har bråttom med att komma i gång med universitetssamverkan!