Så arbetar vi

Kalmar kommun arbetar i nära samverkan med Linnéuniversitet. Tillsammans positionerar vi oss som en attraktiv universitetsstad och universitetsregion nationellt och internationellt.

Kalmar kommun har ett avtal om strategiskt partnerskap med Linnéuniversitetet, Linnékåren, och Växjö kommun. Vi ser varandra som prioriterade och strategiska samarbetspartners och arbetar tillsammans inom tre målområden

  • Attraktivitet
  • Forskning & kunskapsutveckling
  • Kompetensförsörjning och arbetsliv

Målsättningen är att vara en attraktiv och dynamisk kunskapsregion. Universitetsstäderna attraherar till att bo, leva, verka och studera i. Vi samverkar för att lösa samhällsutmaningar genom forskning, utbildning, kunskapsutveckling och innovation.

Tillsammans utgör vi en arbetsmarknadsregion som erbjuder flexibilitet med flera val av livsmiljö och många olika karriärvägar för studenter, forskare, invånare, näringsliv och offentlig sektor. Det livslånga lärandet stärks och vi skapar en öppen, kreativ och lärande kunskapsregion.

Läs hela överrenskommelsen om strategiskt partnerskap 2023-2025 Pdf, 337.8 kB.

När Linnéuniversitets bildades år 2010 kom Kalmar och Växjö kommuner överens om att instifta ett forskningsstipendium för att stödja det nya universitetets arbete inom hållbar utveckling och första priset delades ut år 2011.

Här kan du läsa mer om Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium Länk till annan webbplats.
Här kan du se filmen om Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium Länk till annan webbplats.

Kalmar kommun arbetar i nära samverkan med Linnéuniversitetet och Linnékåren. Syftet är att fortsätta utveckla Kalmar till en modern, trygg och attraktiv livsmiljö med innovativa och kunskapsbaserade lösningar. Vi vill ha en attraktiv och levande universitetsstad med en blandning av studenter, forskare, invånare och näringsliv samt kultur, evenemang och fritid. Mixen av människor där alla har olika bakgrund, kunskap, erfarenheter och förutsättningar – och deras möten utgör och utvecklar Universitetsstaden Kalmar.

Kalmar kommun har sammanställt en skrift om Kalmars utveckling som universitetsstad sedan 2010. Den innehåller en sammanställning av nuläget, hur vi arbetar med universitetsstadsutveckling och kommunkoncernens universitetssamverkan samt några av de mätpunkter som vi hittills tagit fram för att följa utvecklingen.

Läs hela sammanställningen av universitetsstadsutvecklingen Pdf, 762.8 kB.

Genom fler samarbeten och gemensamma aktiviteter med Linnékåren stärks Kalmar också som studentstad. Detta har vi fått stor utdelning på bland annat genom att vinna utmärkelsen Årets studentstad 2023 och Kalmar är sedan 2024 rankade i toppen av studentum.se’s undersökning när det gäller vilka som är Sveriges Bästa Studentstäder.

Läs hela avtalet mellan Kalmar kommun och Linnékåren Pdf, 229.1 kB.

Näringsliv, välfärdssektorn och civilsamhället har allt större behov av rättsvetenskapligt och juridiskt kunnande för att kunna utvecklas starkt och säkert. Kalmar kommun och Linnéuniversitetet är överens om att juridik ska bli ett starkt utbildnings- och forskningsfält vid universitetet i Kalmar och stödja regionens tillväxtpotential.

Detta sker genom att Linnéuniversitetet och Kalmar kommun utökar sitt långsiktiga samarbete med en unik och omfattande insats på 300 miljoner kronor under en tioårsperiod. 200 miljoner från universitetet och 100 miljoner från kommunen. Med denna satsning stärker vi tillgången till attraktiva utbildningar, attraherar fler medarbetare och studenter, samtidigt som vi tar ytterligare ett steg mot att stärka hela regionen.

Satsningen möjliggör en offensiv rekryteringsstrategi och utveckling av en forskningsmiljö vilken ger oss möjlighet att utveckla en för Sverige unik, yrkesorienterad juridisk miljö. Senast 2027 ska det vara möjligt att söka in på juristlinjen vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Visionen är att Linnéuniversitetet i Kalmar ska erbjuda norra Europas mest attraktiva rättsvetenskapliga miljö.

Läs mer om juridiksatsningen på Linnéuniversitetets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs hela samverkansavtalet gällande juridik och rättsvetenskap Pdf, 199.1 kB.

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet har en överenskommelse om satsning på forskning, utveckling och tillväxt som främjar Kalmar och regionen. Gemensamma strategiska områden och ömsesidiga intressen är i fokus inför val av områden.

Områdena ska omfatta nära samverkan med näringslivet. Målet är att stärka forskningen och utbildningarna på Linnéuniversitetet i Kalmar, att främja samverkan mellan näringsliv och universitet, att stimulera tillväxten i Kalmar samt att arbeta för en hållbar utveckling.

Läs hela överrenskommelsen gällande satsning på forskning, Pdf, 174.8 kB.
utveckling och tillväxt Pdf, 174.8 kB.

Kalmar kommuns näringslivsråd är ett samverkansforum mellan Kalmar kommun, näringslivet, Linnékåren och Linnéuniversitetet. Syftet för näringslivsrådet är att diskutera, lyfta idéer och arbeta tillsammans för universitetsstaden Kalmars tillväxt och attraktivitet.

Läs mer om näringslivsrådet här Länk till annan webbplats.

Fler sidor inom universitetsstaden kalmar

Linnéuniversitetet i Kalmar - ett stadsintegrerat universitet

Om Kalmar, Linnéuniversitetet och den nybyggda universitetsmiljön på universitetskajen.

Forskning och innovation

Om de stora satsningarna i Kalmar - Juridik och Rättsvetenskap, Grön och blå tillväxt, IT/Tech och eHälsa.

Universitetslivet i Kalmar

Möt några av människorna som gör vårt universitet levande!

För studenter

Tips för dig som ska plugga eller pluggar i Universitetsstaden Kalmar.

För invånare och besökare

Universitetsstaden Kalmar berikar vårt vardagsliv på många sätt. Här finns några möjligheter du kan dra nytta av!

För forskare och lärare

Tips och möjligheter kring samverkan med näringsliv eller organisationer i Kalmar.

För näringsliv och organisationer

Här hittar du en samverkanshandbok med tips och möjligheter för näringsliv och organisationer.

In English

Read about The Linneaus University in Kalmar and how you can get involved and in contact.

Senast uppdaterad: 30 april 2024
Publicerad: 10 april 2024