Tio snabba tips

Till dig som har bråttom med att komma i gång med universitetssamverkan - här kommer tio snabba tips som kan gynna din verksamhet, samtidigt som du bidrar till att göra Kalmar till en fantastisk universitetsstad!

  1. Fortsätt bemöta studenterna, doktoranderna, lärarna och forskarna positivt
    Hälsa studenterna välkommen till Kalmar. Delta på välkomstmässan som anordnas av Linnékåren. Lär känna personal från Linnéuniversitetet. Delta på nätverksträffar med forskare och lärare och besök Linnéuniversitetet Live.

  2. Synliggör er som arbetsgivare och samarbetspartner
    Skapa en sida för din organisation i Karriärportalen och var med på de arbetsmarknadsdagar som anordnas. Anmäl ert intresse för samverkan till samverkan@lnu.se

  3. Hjälp studenter och doktorander och visa vägen in till arbetslivet
    Anmäl er till mentorprogrammet. Ta in studenter på praktik. Erbjud studentanpassade jobb. Erbjud er arbetsplats som forskningsmiljö för doktorander.

  4. Uppvakta studenterna och doktoranderna
    Varje gång din verksamhet har ett större möte eller konferens – Avsätt ett par platser och bjud med studenter och doktorander. Det är en enkel gest med stor uppskattning.

  5. Bidra i utbildningen
    Gästföreläs på universitetet eller under ett event med en studentförening. Det ger direktkontakt till studenter som är intresserade av ämnet. Ställ upp med case som studenterna kan titta på för att få en praktisk förankring till sina teorier.

  6. Ta tillvara på forskarnas och studenternas perspektiv
    Skapa en idé-lista med analyser ni skulle vilja göra, omvärldsbevakning, benchmarking, utmaningar i er verksamhet eller processer som borde ses över. Det kan bli en bra grund för flera olika möjligheter. Exempelvis case, projekt, studentjobb, examensarbeten, hackatons eller kanske till och med forskningsprojekt för doktorander och forskare.

  7. Ta tillvara på de internationella studenternas engagemang
    Se till att det finns engelsk information tillgänglig om er verksamhet och era sammanhang. Internationella studenter är dessutom oerhört taggade för att hitta jobbmöjligheter.

  8. Ta in/Anställ nyutexaminerade studenter
    Skapa ett introduktionsprogram eller erbjud traineeprogram för nyexaminerade studenter. Att ha en handledare till nyanställda är bra för alla nya såklart, men för en nyutexaminerad student som också är ny i arbetslivet är det jätteviktigt.

  9. Skapa exempel och synliggör er som attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner
    Berätta om era samarbeten med Linnéuniversitetet och studenterna. Kommunicera externt och internt.

  10. Fortsätta förankra universitetet i staden
    Uppmana i olika sammanhang ni är med i att skapa samarbete med Linnéuniversitetet och studentorganisationerna.

Fler sidor inom för näringsliv och organisationer

Samarbeta med studenter

Här har vi samlat de möjligheter som finns för att samarbeta med nästa generation av talanger.

Samarbeta med forskare

Här har vi samlat de möjligheter som finns för att samarbeta med forskare.

Kompetensutveckla dig och din personal

Ta del av ordinarie utbildningsutbud eller skapa skräddarsydda kurser. Här beskriver vi möjligheterna.

Följ nyheter och aktuellt

Håll dig uppdaterad på aktiviteter och nyheter för universitetssamverkan, innovation och tillväxt.

Boka lokaler eller anordna evenemang

Vill du anordna ett evenemang eller boka lokal i en miljö med känsla av universitet, innovation och tillväxt?

Kontaktuppgifter

Här finns kontaktuppgifterna för att du snabbt ska hitta rätt när du vill samverka med universitetet.

Publicerad: 30 april 2024