Landsbygdsutveckling

Vår landsbygd består av flera samhällen – både stora och små. För att stärka utvecklingen i dessa områden har Kalmar kommun landsbygdsutvecklare som arbetar på uppdrag av kommunens landsbygdsnämnd.

De arbetar bland annat med att:

  • Administrera olika bidrag och stöd.
  • Hjälpa lokala grupper, föreningar och företagare som vill arbeta med lokal utveckling.
  • Lyssna och föra dialog.
  • Stärka kommunens interna arbete på landsbygden.
  • Samordna och samverka med myndigheter samt kommunens olika verksamheter med ansvar i frågor som berör landsbygden.
  • Inspirera till ökat lokalt engagemang.
  • Stärka servicen på landsbygden.
  • Infrastruktur på landsbygden som till exempel fiberutbyggnad.

Har du frågor eller funderingar kring landsbygdens utveckling kontakta gärna våra landsbygdsutvecklare

Kontakt

Mer information

Fler sidor inom landsbygd

Bygdepeng

Bygdepeng är ett stöd som är till för att utveckla landsbygden i Kalmar kommun

Hemsändning

Bor du permanent på landet? Har du minst 1 kilometer till närmaste butik och har svårt att ta dig till butiken på g

Hjärtsäkrare landsbygd

Hjärtsäker landsbygd är ett projekt där ni som förening, organisation eller samfällighet på landsbygden har möjligh

Medborgarbudget

Välkommen att lämna ditt förslag på hur vi ska använda Medborgarbudget för landsbygdsutveckling.

Medborgarpanel

Kalmars landsbygd utvecklas, var med och påverka riktningen.

Miljöpeng

Lokala utvecklingsgrupper kan ansöka om pengar för att utveckla sin ort, by eller stadsdel med miljöförbättrande åt

Servicepunkter

Servicepunkter är en del av ett samarbete mellan landsbygdens butiker och Kalmar kommun.

SydostLeader

Via SydostLeader kan du söka stöd för projekt som syftar till att skapa tillväxt och arbetstillfällen.

Årets landsbygdsföretagare

Priset Årets landsbygdsföretagare delas ut till en företagare som bidrar till landsbygdens positiva utveckling.

Årets landsbygdspris

Årets landsbygdspris delas ut till någon eller några som har gjort betydande insatser för landsbygden.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 20 juni 2024
Publicerad: 2 november 2022