Årets landsbygdspris

Landsbygdsnämnden i Kalmar kommun har inrättat ett landsbygdspris som tilldelas en person, förening, lokal grupp eller organisation. Vem eller vilka vill du ska uppmärksammas för sitt engagemang?

Priset delas ut till någon eller några som har gjort betydande insatser för Kalmar kommuns landsbygd i stort eller på en specifik plats i landsbygdsnämndens geografiska område. Prissumman är 15 000 kronor och ett diplom.

Allmänheten har möjlighet att nominera till landsbygdspriset. En jury bestående av landsbygdsnämndens presidie, landsbygdschef, landsbygdsutvecklare och friluftsutvecklaren utser årets landsbygdspristagare bland de nominerade. Juryns beslut kan inte överklagas.

Kriterier för att nominera:

  • Den/de som tilldelas priset ska vara bosatta och skrivna/registrerade, aktiva och engagerade på Kalmar kommuns landsbygd.
  • Den/de som tilldelas pris ska verka ideellt.
  • Den/de som tilldelas priset har varit aktiva under en längre tid och gjort betydelsefulla insatser för en målgrupp eller en plats på Kalmar kommuns landsbygd.

2023 - Lars Nilsson från Sandvik

Lars har i många år varit den samlande kraften för att samordna aktörer längs med vandringsleder, särskilt Möreleden. Han har skött allt från avfallshantering till förbättringar och utvecklingsinsatser. Lars har även gjort betydande insatser i det lokala föreningslivet genom sitt engagemang i Voxtorps landsbygdsmuseum som lyfter fram lokalhistorien och lantbrukets kulturarv.

Fler sidor inom landsbygd

Bygdepeng

Bygdepeng är ett stöd som är till för att utveckla landsbygden i Kalmar kommun

Hemsändning

Bor du permanent på landet? Har du minst 1 kilometer till närmaste butik och har svårt att ta dig till butiken på g

Hjärtsäkrare landsbygd

Hjärtsäker landsbygd är ett projekt där ni som förening, organisation eller samfällighet på landsbygden har möjligh

Landsbygdsutvecklare

Landsbygdsutvecklaren arbetar för att stärka landsbygdens utveckling.

Medborgarbudget

Välkommen att lämna ditt förslag på hur vi ska använda Medborgarbudget för landsbygdsutveckling.

Medborgarpanel

Kalmars landsbygd utvecklas, var med och påverka riktningen.

Miljöpeng

Lokala utvecklingsgrupper kan ansöka om pengar för att utveckla sin ort, by eller stadsdel med miljöförbättrande åt

Servicepunkter

Servicepunkter är en del av ett samarbete mellan landsbygdens butiker och Kalmar kommun.

SydostLeader

Via SydostLeader kan du söka stöd för projekt som syftar till att skapa tillväxt och arbetstillfällen.

Årets landsbygdsföretagare

Priset Årets landsbygdsföretagare delas ut till en företagare som bidrar till landsbygdens positiva utveckling.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 30 januari 2024
Publicerad: 13 oktober 2023